Publicaties APOG 2015

Hier vind u een link naar de literatuur van de verschillende presentaties

 

Algemeen

 

Boeken

Ed. Paarlberg M, van de Wiel HBM. Bio-Psycho-Social Obstetrics and Gynaecology. Springer (expected ….)

 

Does vdr W. Zo ben ik nu eenmaal. Scriptum herziene 13e druk 2013. ISBN 9789055942619

Vliet v I. Vrouw en leven, psychopathologie bij vrouwen in de verschillende levensfasen. BSL 2006 ISBN 9789031347360

 

Manschot H, van Dartel H. In gesprek over goede zorg, overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Boom 4e druk 2009. ISBN 978 90 5352 9430

Bree de M, Veening W. Handleiding moreel beraad, praktische gids voor zorgprofessionals. van Gorcum 2012. ISBN 978 90 232 5062 3

 

Hendriks J. Hendriksen J. Handboek intervisie. Boom 2009. ISBN 9789024418305

 

Internetbronnen

www.ispog.org

www.wpog.nl

www.wpog.nl/apog

www.thehappymd.com

http://www.jeroenhendriksen.nl/intervisie.html

 

Obstetrie

Boeken

Red. Lambregtse-vdn Berg M, Wennink H. Handboek psychiatrie en zwangerschap. De Tijdstroom 2015. ISBN 9789058982698.

Koster D. Perfecte moeders bestaan niet. Lannoo 2013. ISBN 9789401411455

Internetbronnen

www.lkpz.nl

www.negenmaandenniet.nl

www.rokendebaas.nl

www.nvog.nl Richtlijn SSRI gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

 

Voortplantingsgeneeskunde

Boeken

 

Internetbronnen

http://www.eshre.eu/Specialty-groups/Task-Forces/Documents-of-the-Task-Force-Ethics-Law.aspx

www.nvog.nl Modelprotocol Mogelijke morele contra-indicaties bij vruchtbaarheidsbehandelingen

 

literatuur casus moreel beraad

 

Seksuologie

 

Boeken

Lankveld van J, ter Kuile M, Leusink P. Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling. BSL 2010. ISBN 9789031384013.

Red. Gianotten W, Meihuizen-deRegt M.J. van Son-Schoones N. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. v Gorcum 2008 ISBN 978 90 232 4405 9

Lankveld v J. Naar de 7e hemel. Verbeter zelf je seksuele relatie. Aramith 2e druk 2010. ISBN 978 90 68 34 198 0

Steenhart V. Lust of last? Verhalen uit de praktijk van de seksuoloog. Artemis & co 2014. ISBN 978 90 472 0403 9

Frederick Toates, How sexual desire works: The enigmatic urge. Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

 

Internetbronnen

www.nvog.nl Richtlijn Vulvodynie

www.nvvs.info Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

www.issm.info International Society for Sexual Medicine

www.nva.org  National Vulvodynia Association (USA)
www.issvd.org International Society for the Study of Vulvovaginal Disease
www.vul-pain.dircon.co.uk   Vulval Pain Society (UK)

www.vulvapoli.nl

 

Gynaecologie

Boeken

Feltz vdr-Cornelis C, Horst vdr H. Handboek somatisatie. De Tijdstroom 2e druk 2008. ISBN 9789058981295

Internetbronnen

www.nvog.nl Richtlijn PMS

 

Geef een reactie